Det är 40 år sedan hiv upptäcktes i Sverige. Mycket har förändrats under de här åren. Hiv har gått från att vara en dödlig sjukdom till något du kan leva med. I Hivpluspodden möter vi personer med stor erfarenhet av hiv på olika sätt och pratar om den här förändringen över tid.

Programledare är Linda Palhamn som arbetar med hivprevention på RFSL Göteborg.

Hivpluspodden

Årets kampanj!

Den 1 december är det Världsaidsdagen. Då uppmärksammar vi både det som varit och den enorma medicinska revolution som hiv har genomgått. Idag vet vi med säkerhet att effektiv behandling get omätbara nivåer av virus. Det innebär att risken att överföra hiv – även vid oskyddat sex – är noll. RETHINK HIV är vårt sätt att lyfta detta.

Hivpluspodden

Det är 40 år sedan hiv upptäcktes i Sverige. Mycket har förändrats under de här åren. Hiv har gått från att vara en dödlig sjukdom till något du kan leva med. I Hivpluspodden möter vi personer med stor erfarenhet av hiv på olika sätt och pratar om den här förändringen över tid.

Programledare är Linda Palhamn som arbetar med hivprevention på RFSL Göteborg. Klicka på "läs mer" så hittar du länk till de avsnitt vi släppt hittills!

Läs mer

Nollrisk är vetenskapligt bevisat

Forskningen har ställt frågan om överföringsrisk bortom all tvivel. Med effektiv behandling finns det ingen risk att hiv överförs – #it is very clear that the risk is zero" säger professor Alison Rodger som står bakom Partner 2-studien som publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet 2019. Hon kallar resultaten för fantastiska: ”This very much puts this issue to bed.”

Läs mer

Undetectable = Untransmittable

Forskningen står bakom den globala kampanjen U=U, Undetectable = Untransmittable. Med effektiv behandling blir mängden hiv omätbar – du blir undetectable. Då kan du inte överföra hiv sexuellt till någon annan, oavsett kondom – det är untransmittable.

Läs mer

Du kan leva hivneutralt

Hångla och ha sex med vem du vill – oavsett om du är positiv, negativ eller inte vet din status. Kunskap är en bättre utgångspunkt än rädsla. Tänk om vi alla kan dela på ansvaret för att ha koll på hiv. Tänk om öppenhet var ett krav som vi ställde på samhället istället för att bara förvänta sig det av personer som lever med hiv.

Skillnaden på att leva med och utan hiv är i grunden inte så stor i Sverige idag. Vad du kan arbeta med, hur länge du lever, vem du har ihop det med och om du kan föda barn har inte med din hivstatus att göra. Ändå påverkar hiv människors vardag.

Läs mer

Risken för sexuell överföring är noll

Även Folkhälsomyndigheten är tydliga med att det inte finns någon risk att hiv överförs via samlag, om personen som lever med hiv lever har välinställd behandling. Den uppdaterade bedömningen görs utifrån aktuellt kunskapsläge och forskning.

Läs mer

Behandling som prevention

Effektiv behandling innebär 100 procents skydd mot överföring av hiv vid sex.

Centers of Disease Control and Prevention, USA:s smittskyddsinstitut, har sammanställt vad det nya kunskapsläget faktiskt innebär. Det finns andra sätt, som kondom och PrEP som också fungerar preventivt. Effektiv behandling översätts till "an effectiveness estimate of 100%" för att hindra överföring sexuellt.

Läs mer

Inga nya fall av hiv trots 77 000 ligg

783 par hade sex utan kondom 77 000 gånger utan att hiv överfördes en enda gång.

Partner 2-studien visar att omätbara nivåer gör att hiv inte kan överföras. I studien har man följt parrelationer där en lever med hiv och den andra utan. Nu finns den data på plats som gör att det tvärsäkert går att säga att risken är obefintlig.

Läs mer

Hiv plus förändring

Se våra filmer från tidigare års informationssatsning här.

Läs mer