HIV PLUS NOLLRISK
Det är omöjligt att överföra hiv vid sex om du har effektiv behandling.

Hivplus_Its very very clear

Forskningsresultaten är här!

Hiv plus nollrisk. Den senaste forskningen sätter alla begrepp som ”i princip”, ”praktiskt taget” och ”minimal” åt sidan. Risken att hiv överförs från en person som har effektiv behandling är noll.

Prof Alison Rodger som står bakom Partner 2-studien kallar resultaten för fantastiska. ”This very much puts this issue to bed.” Studien publicerades i maj 2019 i den medicinska tidskriften The Lancet.

Läs mer

U=U

Undetectable = Untransmittable

Forskningen står bakom den globala kampanjen U=U, Undetectable = Untransmittable. Med effektiv behandling blir mängden hiv omätbar – du blir undetectable. Då kan du inte överföra hiv sexuellt till någon annan, oavsett kondom – det är untransmittable.

Läs mer

_S9A0478beskuren

Du kan leva hivneutralt

Hångla och ha sex med vem du vill – oavsett om du är positiv, negativ eller inte vet din status. Kunskap är en bättre utgångspunkt än rädsla. Tänk om vi alla kan dela på ansvaret för att ha koll på hiv. Tänk om öppenhet var ett krav som vi ställde på samhället istället för att bara förvänta sig det av personer som lever med hiv.

Skillnaden på att leva med och utan hiv är i grunden inte så stor i Sverige idag. Vad du kan arbeta med, hur länge du lever, vem du har ihop det med och om du kan föda barn har inte med din hivstatus att göra. Ändå påverkar hiv människors vardag.

Läs mer

Hivplus_Det föreligger ingen risk

Nytt kunskapsläge

Även Folkhälsomyndigheten är tydliga med att det inte finns någon risk att hiv överförs via samlag, om personen som lever med hiv lever har välinställd behandling. Den uppdaterade bedömningen görs utifrån aktuellt kunskapsläge och forskning.

Läs mer

100procent

Behandling som prevention

Effektiv behandling innebär 100 procents skydd mot överföring av hiv vid sex.

Centers of Disease Control and Prevention, USA:s smittskyddsinstitut, har sammanställt vad det nya kunskapsläget faktiskt innebär. Det finns andra sätt, som kondom och PrEP som också fungerar preventivt. Effektiv behandling översätts till "an effectiveness estimate of 100%" för att hindra överföring sexuellt.

Läs mer

77000

Inga nya fall av hiv trots 77 000 ligg

783 par hade sex utan kondom 77 000 gånger utan att hiv överfördes en enda gång.

Partner 2-studien visar att omätbara nivåer gör att hiv inte kan överföras. I studien har man följt parrelationer där en lever med hiv och den andra utan. Nu finns den data på plats som gör att det tvärsäkert går att säga att risken är obefintlig.

Läs mer

Screen Shot 2017-10-30 at 10.45.55