Det finns effektiv behandling

Alla som lever med hiv i Sverige har rätt till gratis behandling. Medicinerna gör att mängden hiv i kroppen blir så liten att det inte ens går att mäta.

Med effektiv behandling är hiv inte längre livshotande och förs inte vidare. Det är något av en medicinsk revolution.

Hiv är inte samma sak som aids

Hiv är ett virus som går att behandla. Namnet hiv står för humant immunbristvirus.

Om hiv inte upptäcks och behandlas bryter det ner immunförsvaret. Aids är ett samlingsnamn för de sjukdomar som du då kan få. Behandling av hiv motverkar detta och aids kan då aldrig utvecklas. Att leva med hiv innebär livslång medicinering men det är inte säkert att du någonsin känner dig sjuk.

Hiv överförs inte hur som helst

Effektiv behandling hindrar att hiv förs vidare till andra. Hiv överförs framför allt när människor inte själva vet att de har det. Obehandlad hiv överförs inte heller hur som helst. Det finns tre sätt: 1) Oskyddat sex, 2) Blod och 3) Graviditet, förlossning och amning. Det är allt.

Det handlar helt enkelt om att vissa kroppsvätskor kommer in i någon annan. Hiv kan inte överföras genom luft, vatten, ytor eller sociala kontakter. Hud skyddar. Att någon blöder är alltså i sig ingen fara. Dessutom kan viruset inte överleva utanför kroppen.

Hivtest är det enda sättet att veta

Vem som helst kan få hiv. Det är alltså inte något som bara rör vissa människor eller grupper. Hiv syns inte utanpå och ger för det mesta inga tydliga symptom. Det enda sättet att veta är att ta ett test.

Alla har rätt till ett hivtest. Du kan till exempel testa dig på din vårdcentral. Andra ställen är ungdomsmottagningar, hud- och könsmottagningar och infektionsmottagningar. Det är gratis och du kan vara anonym. Du behöver inte heller motivera varför du vill testa dig.

Det går att skydda sig

Hiv är inget att rycka på axlarna åt. Obehandlad hiv innebär livsfara. Med behandling finns inte den risken men det är fortfarande en kronisk infektion som kräver livslång medicinering. Det finns sätt att skydda sig.

Kondom är ett sätt, att inte dela sprutor och andra verktyg vid injektion av droger ett annat. Om du inte vet din hivstatus är det bra att testa sig. Alla i Sverige som vet att de har hiv har tillgång till behandling. Den gör att det går att ha sex och till och med föda barn utan att överföra hiv. Effektiv behandling gör att det är säkrare att ligga med en person som har effektiv behandling än en som inte vet sin hivstatus. Det finns sätt att skydda sig mot hiv, men att undvika personer som vet att de har det är definitivt inte ett av dem.

Vi behöver prata om hiv

22 procent säger att de har blivit illa behandlade på grund av att de har hiv. Förutom alla som varit direkt utsatta påverkar det väldigt många fler. En strategi för att undvika diskriminering och exkludering är att på olika sätt dölja sin hivstatus. Tystnaden är påtaglig.

Möjligheten att berätta att man lever med hiv är inte självklar för alla. Inte ens en av tre är så öppna som de skulle vilja. Och att inte vara öppen i den grad man själv vill har en direkt koppling till lägre livskvalitet. Tystnad och förutfattade meningar gör vardagen tuff i onödan. Ju mer vi alla pratar om hiv desto lättare blir det för ny kunskap att få fäste och skapa möjligheter för förändring.