World Aids Day-nätverket

Hivplus är vårt sätt att kommunicera kunskap.

Vi som står bakom Hivplus är World Aids Day-nätverket i Västra Götaland. Nätverket består av både frivilligorganisationer och offentliga aktörer som arbetar med hiv vilket gör att vi har brett och djupt kunnande inom våra frågor.

Den samlade kompetensen är uppbyggd av olika expertkunskaper och perspektiv. Vi arbetar normmedvetet och rättighetsbaserat för att minska diskriminering och exkludering av personer som lever med hiv.

Kampanjmaterial för nerladdning