World AIDS Day-nätverket

Hivplus är vårt sätt att kommunicera kunskap.

Vi som står bakom Hivplus är World Aids Day-nätverket i Västra Götaland. Nätverket består av både frivilligorganisationer och offentliga aktörer som arbetar med hiv vilket gör att vi har brett och djupt kunnande inom våra frågor. För att komma i kontakt med vårt nätverk går det bra att maila till kontoret..at..pgvast.se.

Den samlade kompetensen är uppbyggd av olika expertkunskaper och perspektiv. Vi arbetar normmedvetet och rättighetsbaserat för att minska diskriminering och exkludering av personer som lever med hiv.

Kampanjmaterial för nerladdning

Här hittar du nedladdningsbart material för årets kampanj: